Planlagte kull / planned litters

Jeg har for øyeblikket ingen konkrete planer om kull, men vurderer å ha et i 2018.

No litters planned at the moment. Possibly in 2018.